Cirkevná materská škola Betlehem, Svätý Jur

Cirkevná materská škola Betlehem, Svätý Jur

Dr. Kautza 4
90021 Svätý Jur
IČO: 31817271

Informácie o inštitúcii Cirkevná materská škola Betlehem, Svätý Jur

 

CMŠ  Betlehem

 

cirkevná materská škola Betlehem s vyučovacím jazykom nemeckým vo Svätom Jure.

 

Občianske združenie Betlehem je nepolitické, dobrovoľné, nezárobkové združenie, ktoré si za hlavný cieľ kladie ochranu a podporu zdravia detí a mládeže, podporu a rozvoj vzdelávacích aktivít a mládeže hlavne na stupni predškolskej výchovy, ako aj rozvoj a šírenie duchovných hodnôt v zmysle ECAV. Vďaka práci tohto združenia je možné podporiť prácu v cirkevnej materskej škole Betlehem s vyučovacím jazykom nemeckým vo Svätom Jure.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

riaditeľka: Jaroslava Hegedúsová

02 449 707 68

Kde nás nájdete?

Zobrazit